Na kratko o podjetju VITAVA marketing in trgovina d.o.o. natisni


Družba VITAVA marketing in trgovina d.o.o. (Slovenija, EU) je ustanovljena maja leta 1998 kot vodilno podjetje.

Ena od pomembnih smeri dejavnosti podjetja je kompletna priprava in izpeljava projektov ki temeljijo na modernih inovacijskih tehnologijah (»Know-How«) in je intelektualna lastnina. U?inkovito sodelovanje z znanstvenimi ustanovami-partnerji je omogo?ilo originalne rešitve na podro?ju odkrivanja, raziskav in ocenjevanja nahajališ? naravnih bogastev, u?inkovitega izkoriš?anja obstoje?ih ter ustvarjenje novih alternativnih virov energije, klimatskih raziskav, rešitve ekoloških problemov. Vse to omogo?a uporabo tehnologij tako v komercialnih projektih kot tudi v državnih programih izkoriš?anja inovacij za gospodarstvo. Posebna naloga je realizacija tehnologij lastnikom katerih je VITAVA marketing in trgovina d.o.o. in naši delovni partnerji. Med njimi svetovno znane znanstveno-raziskovalne institucije kot so: Sevastopolska nacionalna univerza jedrske energije in industrije (Ukrajina); Ivano-Frankovska nacionalna tehni?na univerza nafte in plina (Ukrajina); Institut fizike Nacionalne akademije znanosti Ukrajine; Nacionalna tehni?na univerza Ukrajine «Kijevski politehni?ni institut»; Institut prakti?ne fizike in biofizike Nacionalne akademije znanosti Ukrajine; Institut vesoljskih raziskav Ruske akademije znanosti (Rusija), Institut geofizike slovaške akademije znanosti (Slovaška) in drugi. Na tem podro?ju posebno vlogo imajo naši h?erinska podjetja in partnerji:
 1. EGI d.o.o. (Slovenija, Ljubljana);
 2. LEVANT d.o.o. (Slovenija, Ljubljana);
 3. Jadranska pomorska straža (Umag, Hrvaška);
 4. Institut za ekološki monitoring (Tivat, Montenegro);
 5. TESLA, trusted by generations (Praha, ?eška);
 6. IBE TRADE CORP (New York, USA);
 7. ATLANTIC EXPRESS BUSINESS LTD (London, UK);
 8. EKOTOR (Rusija);
 9. KADI INTERNATIONAL SPRL (Kinshasa, RDC);
 10. OOO «SP ENERGOSET'STROI» (Moskva, Rusija);
 11. Mijnarodna akademiya ekologii (Kijev, Ukrajine);
 12. Ukrains'ka tehnologichna akademiya (Kijev, Ukrajine);
 13. Mijnarodnii centr informac'inih tehnologii INT (Kijev, Ukrajine);
 14. TOV «MAGELAN» (Kijev, Ukrajine);
 15. TOV «Sergo-Gama-lizing» (Kijev, Ukrajine).

Zraven znanstvenih raziskav in realizaciji modernih tehnoloških projektov podjetje VITAVA marketing in trgovina d.o.o. skupaj s partnerji ukvarja s prodajo nepremi?nin na Hrvaškem in Ukrajini (LEVANT d.o.o., Slovenija), prodajo bioloških in mineralnih umetnih gnojil (IBE TRADE CORP., USA), prodajo energetskih nosilcev (VALTER d.o.o., Slovenija; TASKO-export, Ukrajina; PROGRESS, Ukrajina), prodajo zdravil in medicinskih pripomo?kov (INFOSIS, Ukrajina), prodajo pohištva in bele tehnike (JV «Gruppo UKRITAL», Ukrajina).

Dodatne smeri dejavnosti podjetja so:

 • reklama (ITB, Ukrajina);
 • vesoljsko in aero-slikanje v infrarde?em diapazonu, geodezija, ekološki monitoring (MAGELLAN, Ukrajina, LEVANT, Slovenija);
 • skening in korekcija posluha (INFOTON, Ukrajina).

Znanstveno-tehni?ni potencial podjetja se nahaja na obmo?ju Ukrajine in Rusiji. Ve?ina "Know-how", ki nudi VITAVA, so bili zaupnega zna?aja in navezani na podro?je nacionalne varnosti. Družba ima glavni sedež v Sloveniji kar ustvarja dodatne možnosti za ?rpanje financ z evropskih skladov in prenos (transfer) tehnologij. Pravne interese podjetja VITAVA na Ukrajini in na obmo?ju bivše Sovjetske Zveze zastopa nas delovni partner - znana odvetniška hiša «LEGITIMUS» (Kijev, Ukrajina). Tako široka in raznovrstna dejavnost se temelji na podpori državnih institucij in ustreznih organov. Svojo vlogo odigrava humanitarna dejavnost podjetja VITAVA marketing in trgovina d.o.o. (vodstva družbe) v sodelovanju s taksnimi fundacijami kot «INTERNATIONAL RESTITUTION FUNDATION - IRF», «Mednarodna odškodninska fundacija – ustanova za popla?ilo odškodnine žrtvam vojnega nasilja» (Ljubljana, Slovenija), mednarodna fundacija «Majbutne Ukraine» (Kijev, Ukrajina).


S spoštovanjem,

V. Palyvoda
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.