Know-how podjetja VITAVA d.o.o. natisni


"?ISTA VODA"

?iš?enje komunalne in industrijske odpadne vode z metodo fermentno-kavitacijske oksidacije.
Prenesi predstavitev (7,5 MB)

"POISK" (ISKANJE)
Daljinsko odkrivanje in raziskovanje najdiš? mineralnih surovin s pomo?jo geohidrodiagnostike in geoholografije, kar poteka na daljavo ter brez fizi?nih posegov.
Prenesi predstavitev (3,5 MB)

"BIORAZGRADNJA"

Univerzalna biokemijska tehnologija za razgradnjo bojnega streliva in eksplozivnih snovi za pridobivanje obogatene prsti iz ostankov razpadlih eksplozivnih sredstev.
Prenesi predstavitev (2 MB)